Ngọc Lặc tham gia triển lãm "Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa"

°