Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc

°