Xã Ngọc Liên tăng cường các biện pháp cấp bách để bao vây dịch tả lợn châu Phi

°