Thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù tổ chức Lễ phật đản Vesak năm 2019

°