Xã Quang Trung tổ chức lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính Thị Trấn Ngọc Lặc

°