Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
1441 người đang online

Huyện Ngọc Lặc quyết tâm hoàn thành sớm các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

°