Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
143 người đã bình chọn
1259 người đang online

Độc đáo lễ hội rước nước tại hang Bàn Bù, huyện Ngọc Lặc, nơi hội văn hóa tín ngưỡng tâm linh

°