Hành chăm tại xã Thúy Sơn có năng suất giảm so với cùng kỳ năm ngoái

°