Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
2093 người đang online


UBND HUYỆN NGỌC LẶC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

°