Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc: Gần 13.600 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Đăng ngày 07 - 06 - 2019
100%

Đến hết tháng 5-2019, tổng dư nợ cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Lặc (NHCSXH Ngọc Lặc) đạt hơn 410 tỷ đồng với gần 13.600 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn, bình quân mỗi hộ vay 32,5 triệu đồng. Dư nợ tập trung ở một số chương trình tín dụng lớn, như: Cho vay hộ nghèo 136 tỷ đồng; hộ cận nghèo gần 90 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo hơn 30 tỷ đồng; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 65 tỷ đồng;...

Được vay vốn từ NHCSXH, nhiều hộ dân xã Lam Sơn đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Thời gian tới, NHCSXH Ngọc Lặc tiếp tục tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn vốn, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được NHCSXH cấp trên giao; phấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi. Thu hồi nợ đến hạn, hạn chế để nợ quá hạn phát sinh; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị về việc giám sát cơ sở sau vay vốn. Củng cố, rà soát, kiện toàn, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực hoạt động của các điểm giao dịch xã. Tăng cường phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ để nhân dân nắm bắt và thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi...

<

Tin mới nhất

Xã Nguyệt Ấn kịp thời chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 4.(13/09/2019 8:15 SA)

Xã Ngọc Trung tích cực vận động nhân dân khắc phục hậu quả sau bão(13/09/2019 8:12 SA)

Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ đón nhận đạt chuẩn NTM (13/09/2019 8:08 SA)

Hội nghị triển khai Kế hoạch trồng trọt 2020, phương án sản xuất vụ Đông và công tác Tiêm phòng...(13/09/2019 7:57 SA)

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP, đội QLTT số 7, tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất sứ. (09/09/2019 3:45 CH)

Người cán bộ hội năng động, nhiệt tình, tích cực phát triển kinh tế(09/09/2019 9:23 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 4(30/08/2019 3:23 CH)

°