Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sơ kết 6 tháng công tác khuyến học năm 2019

Đăng ngày 03 - 07 - 2019
100%

Sáng ngày 2/7/2019, UBND huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo- Hội Khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã và sơ kết 6 tháng công tác khuyến học năm 2019.

Đ/c Phạm Văn Đạt- Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đạt- Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XD XHHT) huyện; đại diện các ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện; Thường trực Hội khuyến học huyện; Đại diện Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể; Trưởng ban Chỉ đạo XD XHHT; Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng; Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn. Nhà giáo ưu tú Lê Thị Hậu- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và đồng chí Phạm Tuấn Quảng- Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện chủ trì thảo luận.

Thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014, Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã, nhằm động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, Ban chỉ đạo XDXHHT huyện Ngọc Lặc đã kịp thời tổ chức hội nghị tập huấn tất cả các đơn vị xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị. Ban chỉ đạo XD XHHT huyện phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể các cấp, các ngành trong việc xây dựng xã hội học tập cấp xã theo tiêu chí đánh giá của Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT; triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cấp ủy chính quyền và toàn thể nhân dân để hiểu rõ kế hoạch, nhiệm vụ, các tiêu chí xây dựng cộng đồng học tập cấp xã. Theo định kỳ hàng tháng, hàng quý phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các buổi họp giao ban với các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) qua đó nắm bắt kịp thời các thông tin về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động của TTHTCĐ và công tác xây dựng xã hội học tập của các xã, thị trấn theo thông tư 44; Hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tiến hành việc kiểm tra, đánh giá xếp loại đơn vị học tập cấp xã theo thông tư 44/2014/TT-BGDĐT kèm theo Hướng dẫn số 977/UBND-BCĐ của ban chỉ đạo XDXHHT tỉnh Thanh Hóa. Qua công tác giao ban hàng tháng và việc kiểm tra đánh giá xếp loại hàng năm, ban chỉ đạo XDXHHT huyện đã kịp thời có những chỉ đạo hướng dẫn cụ thể giúp cho ban chỉ đạo XDXHHT cấp xã kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, nhân rộng những cách làm hay, những đơn vị làm tốt, để phổ biến rộng rãi đến các đơn vị khác, tạo ra sự ảnh hưởng lan tỏa từ mô hình tốt, góp phần xây dựng một xã hội học tập ngày càng phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Kết quả: Trong năm 2015 có 01 đơn vị đăng ký kiểm tra cộng nhận xã “đạt chuẩn xã hội học tập” cấp xã, hồ sơ để xét cộng nhận được gửi về Ban chỉ đạo XDXHHT tỉnh để xét công nhận. Năm 2016 Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT được áp dụng đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh kèm theo Hướng dẫn số 977/UBND-BCĐ của ban chỉ đạo XDXHHT tỉnh Thanh Hóa. Kết quả năm  2016 huyện Ngọc có 6 xã được đánh giá "Cộng đồng học tập" cấp xã xếp loại tốt, 15 xã xếp loại khá, 01 xã không được xếp loại; năm 2017 có 11 xã xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã tốt, 10 xã xếp loại khá, 01 xã không được xếp loại; năm 2018 có 16 xã xếp lại "Cộng đồng học tập" cấp xã loại tốt, 5 xã xếp loại khá, 01 xã không xếp loại. Các xã tiêu biểu đi đầu về sự thành công khi đã triển khai một cách có hiệu quả Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT, được đánh giá cao như xã Lam Sơn, Cao Thịnh, Quang Trung, Đồng Tinh, Phúc Thịnh, Ngọc Liên, Thúy Sơn, Trong đócó TTHTCĐ xã Lam Sơn được chọn làm mô hình điểm cho toàn quốc về xây dựng xã hội học tập - dạy nghề cho người nông dân trong lao động sản xuất. Nhiều TTHTCĐ được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen như: TTHTCĐ Lam Sơn, Đồng Thịnh, Phúc Thinh, Cao Thịnh, Quang Trung, Thúy Sơn.Trong đó có 2 TTHTCĐ được Giám đốc sở tặng giấy khen: TTHTCĐ xã Lam Sơn, TTHTCĐ xã Cao Thịnh...

Trên cơ sở 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã, báo cáo sơ kết đã nêu những ưu điểm, những hạn chế, khó khăn và những bài học kinh nghiệm của việc triển khai xây dựng cộng đồng học tập cấp xã…

Về báo cáo sơ kết 6 tháng công tác khuyến học, trong 6 tháng qua, các cấp hội khuyến học đã có nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Năm 2019 là năm tiếp tục hướng về cơ sở, với mục đích đó thường trực hội khuyến học huyện đã tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm tổ chức tết khuyến học, khuyến tài xuân kỷ hợi năm 2019. Tại tết khuyến học đã biểu biểu dương khen thưởng các giáo viên dạy giỏi, những cán bộ hội viên tích cực, đạt giải trong các cuộc thi, học sinh tiêu biểu xuất sắc đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Tại đây, hội khuyến học huyện cũng giành những suất học bổng từ khuyến học của huyện cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi, 01 giáo viên giỏi mỗi suất chị giá 500.000 đồng. Hội khuyến học các cơ quan, trường học trực thuộc hội khuyến học huyện đi vào hoạt động thường xuyên đạt hiệu quả. Đa số các cơ quan đơn vị đã xây dựng được quỹ khuyến học khuyến tài của cơ quan để khen thưởng cho cán bộ nhân viên, con em trong cơ quan đạt thành tích cao trong học tập, trong công tác. Hội đã tham mưu cho UBND  huyện xây Đề án “ Xây dựng và phát triển Quỹ khuyến huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2018- 2026 phục vụ nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập” và tổ chức triển khai sâu rộng đến tất cả các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong toàn huyện. Thực hiện tốt quyết định của ban chỉ đạo xây dựng xã hội tập huyện về đánh giá xếp loại Xây dựng xã hội học tập các xã thị trấn năm 2018 theo 15 tiêu chí của ban chỉ đạo xây dựng xã hội tập tỉnh Thanh Hoá.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đạt, Uỷ viên BCH Đảng bộ Huyện, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014, Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã và công tác khuyến học trong 6 tháng đầu năm. Phát huy kết quả đã được được, trong thời gian tới, cần thực hiện các nhiệm vụ sau: thực hiện tốt chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 9 năm 2011 của ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác KH, KT, XDXHHT ở các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nên chưa thành lập Hội Khuyến học, Ban CĐ XDXHHT ở các cơ quan. Cụ thể hoá kế hoạch và thực hiện tốt 15 tiêu chí của ban chỉ đạo xây dựng xã hội tập tỉnh Thanh Hoá. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng của các tổ chức Hội Khuyến học để làm nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập; phát triển và nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài.

<

Tin mới nhất

Lễ trao hợp đồng bảo hiểm cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ngọc Lặc(13/10/2019 8:17 SA)

Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ X, năm 2019(08/10/2019 3:13 CH)

Lễ kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, phát động hưởng ứng học tập suốt đời, khai giảng trung tâm...(04/10/2019 7:14 SA)

Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam, phát động tuần lễ học tập xuất đời, khai giảng TTHTCĐ năm 2019(04/10/2019 7:04 SA)

Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh Người cao tuổi chào mừng ngày Quốc tế Người cao...(30/09/2019 9:51 CH)

Chương trình từ thiện chia sẻ yêu thương(30/09/2019 9:47 SA)

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội, Hội CTĐ năm học 2018 -2019(30/09/2019 9:17 SA)

°