Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội Nông dân tỉnh giao bò giống sinh sản hỗ trợ người nghèo xã Cao Ngọc

Đăng ngày 08 - 07 - 2019
100%

Thực hiện chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”, ngày 6-7, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức giao 36 con bò giống hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Ngọc Lặc giao bò giống hỗ trợ cho hộ nông dân nghèo xã Cao Ngọc.

Đơn vị cung cấp bò giống sinh sản được lựa chọn thông qua đấu thầu là Công ty Giống gia súc Thanh Ninh có trụ sở tại thị xã Bỉm Sơn - đơn vị chuyên cung cấp giống trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, số bò hỗ trợ đều đã được tiêm phòng đủ các loại vắc-xin, đúng tiêu chuẩn, bò đã trưởng thành, bắt đầu bước vào giai đoạn sinh sản, mỗi con đều được bấm lỗ tai, đánh số để dễ dàng theo dõi, kiểm soát. Trị giá mỗi con bò giống hỗ trợ là 10 triệu đồng. Trước khi giao bò, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, cách nhận biết một số bệnh thông thường trên trâu bò; hướng dẫn làm chuồng và nuôi nhốt bán chăn thả, chăm sóc trâu bò bằng cỏ voi, thức ăn khô vào mùa đông... Qua đó, hội viên nông dân có kiến thức thực hiện tốt cam kết: Làm chuồng trại nuôi nhốt để chăm sóc đúng kỹ thuật; tiêm phòng dịch đầy đủ; trồng cỏ nuôi bò; không được tự ý bán bò…

Cán bộ kỹ thuật giúp nông dân lựa chọn bò giống.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được cấp từ ngân sách Nhà nước, Hội Nông dân tỉnh là đơn vị xây dựng Dự án, theo dõi, quản lý và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi để đem lại kết quả tốt nhất. Dự án được triển khai sẽ hạn chế tình trạng nuôi thả gia súc tự nhiên, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, làm chuyển biến nhận thức để người nông dân biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật phát triển chăn nuôi lâu dài, hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc giao Doanh nghiệp/Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác...(12/07/2019 3:32 CH)

Hội nghị giao ban đánh giá thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm, thống...(09/07/2019 7:22 SA)

Hội Nông dân tỉnh giao bò giống sinh sản hỗ trợ người nghèo xã Cao Ngọc(08/07/2019 7:05 SA)

Lễ mở thầu gói thầu số 6, thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình(03/07/2019 2:58 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào báo cáo quy hoạch khu đô thị mới...(03/07/2019 2:53 CH)

Huyện Ngọc Lặc đưa giống mới vào nông nghiệp tiến tới phát triển công nghệ cao(03/07/2019 1:43 CH)

Xã Minh Sơn tăng cường các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(25/06/2019 10:53 SA)

°