Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Lam Sơn tập trung xây dựng NTM phấn đấu đạt các tiêu chí nâng cao.

Đăng ngày 12 - 08 - 2019
100%

Xã Lam Sơn là một trong 5 xã của huyện đã đạt 19/19 tiêu chí vừa được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đó chính là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã trong 10 năm qua.

Có thể khẳng định rằng, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới xã Lam Sơn với các giải pháp đồng bộ đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, Cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân có Ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Các công trình hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội nâng cao thu nhập của người dân. Sau 10 năm xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 8,1% năm 2010 xuống còn 1,37% năm 2018. Bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,67%. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên từ năm 2010 mới có 13 triệu đồng/ người/ năm thì đến năm 2018 đã tăng lên 36,5 triệu đồng/ người/ năm. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và nhân rộng. Nhờ có các chính sách hỗ trợ cũng như chủ trương, hướng đi mới trong xây dựng NTM mà người dân có nhận thức và thay đổi cách làm để đạt hiệu quả. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã Lam Sơn đã huy động được 259.971 triệu đồng, trong đó vốn của nhân dân đóng góp là 235.299 triệu đồng chiếm 90,48% tổng kinh phí huy động.

Có được những kết quả như vậy, trong những năm qua đảng ủy, chính quyền các tổ chức chính trị xã hội xã Lam Sơn đã vào cuộc một cách đồng bộ cùng với được sự ủng hộ của nhân dân. Ngoài ra còn có sự đóng góp ủng hộ giúp đỡ cả về tiền của với mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi của cán bộ đảng viên cơ quan đóng quân trên địa bàn và con em địa phương và công tác ở mọi miền Tổ Quốc.

Trong những năm tiếp theo, xã Lam Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới, duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nâng cao chất lượng có động văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị củng cố quốc phòng an ninh để nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, đến năm 2020 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

<

Tin mới nhất

Kiên Thọ về đích nông thôn mới - dấu ấn tự hào!(27/02/2020 10:06 SA)

Xã Nguyệt Ấn làm tốt công tác tiêm phòng đợt 1/2020 cho đàn gia cầm(27/02/2020 10:02 SA)

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia...(20/02/2020 8:05 SA)

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020(17/02/2020 3:57 CH)

Ngọc Trung phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020(14/02/2020 4:33 CH)

Hội nghị tập huấn phương pháp tính toán các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và các...(07/02/2020 2:40 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Ngọc Trung về xây dưng Nông thôn mới.(07/02/2020 2:35 CH)

°