Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Đăng ngày 23 - 08 - 2019
100%

Chiều ngày 19/8, UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Công Hoàn- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Đ/c Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đạt được một số kết quả quan trọng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, bám sát mục tiêu quan điểm để xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được quan tâm. Trong giai đoạn từ 2009 đến nay, các cấp ủy, luôn tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tư tưởng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 76,4%, trong đó các đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu đạt trên 14%. Tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp được sắp xếp theo hướng “tinh gọn, hiệu quả”. Tập trung xây dựng tiềm lực kinh tế, xã hội. Trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân đã được quy hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn chặt với kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế. Cơ sở vật chất kĩ thuật hạ tầng kinh tế xã hội phát triển khá, chú trọng đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông nông thôn. Tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,2 triệu đồng năm 2018, tăng gấp 3,3 lần năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Diện mạo đô thị và nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  Đến nay đã có 8/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh phát triển kinh tế, đã quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Quy mô giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới, kỷ cương nền nếp dạy và học tiếp tục được chấn chỉnh, chất lượng giáo dục được nâng cao. Mạng lưới y tế nhất là y tế ở cơ sở được củng cố và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. 

Đ/c Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp đã quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Triển khai đồng bộ luật dân quân tự vệ, pháp lệnh công an xã, lực lượng dân quân dự bị động viên. 

Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng rộng khắp và thống nhất trên địa bàn huyện, có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao đáp ứng được công tác quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Hàng năm làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tổ chức huấn luyện, tập huấn cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch chương trình, quân số huấn luyện. Kết quả kiểm tra hàng năm 100 % đạt yêu cầu, trong đó có từ 75%-77 % đạt khá giỏi. Ban CHQS huyện tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân, tự vệ, cơ động, trung đội, khẩu đội binh chủng chiến đấu, các tổ chức dân quân, tự vệ đảm bảo đúng kế hoạch nội dung chương trình. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thông qua việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, kịp thời. Thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Đ/c Cao Viết Trường- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định rõ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quan điểm kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng  an ninh trên địa bàn huyện luôn được quán triệt và thực hiện ngày càng có chiều sâu, hiệu quả ngay từ trong nhận thức của cán bộ chủ chốt, các cấp và cụ thể hóa trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện và từng ngành. Trên cơ sở xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, huyện đã chỉ đạo các địa phương gắn kết các kế hoạch xây dựng quy hoạch các cụm dân cư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và phương án huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, trong khu vực phòng thủ trong những năm qua đã được huyện Ngọc Lặc đặc biệt quan tâm thực hiện tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân đồng thời cũng đưa ra những khó khăn, mặt hạn chế và đề xuất kiến nghị để thời gian tới thực hiện tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua. Trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ đó là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tư tưởng để cán bộ, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền quyền địa phương. Quan tâm xây dựng phát triển tiềm lực kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng các lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên… Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để phối hợp thực hiện tốt giữa kinh tế với quốc phòng.

Nhân dịp này, huyện Ngọc Lặc đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

<

Tin mới nhất

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn dự lễ giao nhận quân tại huyện Ngọc Lặc(11/02/2020 4:35 CH)

Huyện Ngọc Lặc tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020(11/02/2020 10:32 SA)

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm động động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.(10/02/2020 2:51 CH)

Công an huyện Ngọc Lặc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông(10/02/2020 7:56 SA)

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tặng quà cho 10 tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên...(05/02/2020 3:43 CH)

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo trái phép(22/01/2020 3:05 CH)

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020(21/01/2020 9:21 SA)

°