Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Thạch Lập đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đăng ngày 09 - 09 - 2019
100%

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có sự tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, những năm qua, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) đã triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH bằng nhiều cách làm phù hợp thu hút đông đảo người dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.

Một góc làng văn hóa Lập Thắng, xã Thạch Lập (Ngọc Lặc).

Để phong trào phát triển sâu rộng, hằng năm, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã thường xuyên kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách văn hóa – xã hội, thành viên ban chỉ đạo phong trào tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện phong trào. Xác định cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, do đó hàng năm xã đã chỉ đạo các thôn, làng xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào tới từng thôn, làng, từng hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện. Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn xã có 100% các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó, 56,9% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tăng 4,5% so với năm 2017); 9/12 làng đạt danh hiệu làng văn hóa.

Cùng với việc phát triển làng văn hóa, gia đình văn hóa, các địa phương đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT); vận động người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ, đội VHVN, TDTT. Đồng thời chỉ đạo các thôn quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, mua sắm trang thiết bị cho các hoạt động VHVN, TDTT. Nhờ đó, đến nay 100% các thôn, bản có nhà văn hóa, sân thể thao; mỗi thôn có từ 1-3 đội VHVN, TDTT.

Điển hình, như thôn Lập Thắng thời gian qua, ban công tác mặt trận khu dân cư thôn đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân thành lập các đội VNVH, TDTT phù hợp với từng lứa tuổi. Đến nay, thôn có 2 đội TDTT và 2 đội VHVN của thanh niên, người cao tuổi, hội phụ nữ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thực hiện việc phát triển văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền nhân dân xây dựng, cải tạo nhà trên nếp nhà sàn cổ, giữ lại nhà sàn đặc trưng của người Mường nơi đây, đến nay, tại thôn có 120/140 hộ có nhà sàn. Từ những kết quả đã đạt được trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào nên thôn Lập Thắng luôn có số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tương đối cao. Năm 2018, thôn có 106/140 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt hơn 75,7%).

Việc thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH chính là động lực để địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống lành mạnh, tạo nên diện mạo mới cho quê hương. Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, xã Thạch Lập tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

<

Tin mới nhất

Ngành Y tế huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác Phòng chống dịch bệnh...(17/02/2020 3:54 CH)

Cồng chiêng - đặc trưng văn hóa Mường(17/02/2020 2:49 CH)

Đoàn công tác BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona...(14/02/2020 4:30 CH)

Trung tâm Y tế huyện phun tiêu độc khử trùng tại Trung tâm hội nghị của huyện nơi diễn ra " Lễ...(10/02/2020 2:54 CH)

Ngành giáo dục Ngọc Lặc quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh(10/02/2020 7:59 SA)

Trường THPT Bắc Sơn chia khó cùng học sinh nghèo(09/02/2020 3:12 CH)

Trung tâm Y tế Ngọc Lặc tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Corona(2019- nCoV)(07/02/2020 2:28 CH)

°