Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đảng bộ xã Minh Sơn lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội Chi bộ

Đăng ngày 21 - 02 - 2020
100%

Cùng với việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, Đảng bộ xã Minh Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của Đại hội Đảng bộ các cấp …

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc cũng như sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, 20/20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Minh Sơnđã thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về quy trình tổ chức Đại hội ở cấp mình. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh được thực hiện tốt, đảm bảo; các văn kiện trình đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2022 được cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, có chất lượng.

Đồng chí Phạm Thị Thu - Bí thư Đảng bộ xã Minh Sơncho biết: “Đảng ủy xã đã lựa chọn thôn Bót để tổ chức Đại hội chi bộ điểm và Chi bộ này đã tổ chức Đại hội thành công với đầy đủ các bước, đạt được nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 100% nhân sự được cấp ủy đương nhiệm, đại hội giới thiệu, đề cử và được Ban Thường vụ đảng ủy phê duyệt đều trúng cử với số phiếu cao, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra.”

Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Minh Sơnđã chỉ đạo 6/20 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đều dành thời gian thích hợp để Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của cấp ủy của cấp mình; không khí thảo luận sôi nổi. Trong đó, báo cáo nhiệm kỳ đã nêu bật những kết quả, khó khăn, vướng mắc của nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra cho được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2022, Bầu ra được Chi ủy và các chức danh lãnh đạo của chi bộ 2020 - 2022 là những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ để lãnh đạo chi bộ ngày càng phát triển.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với tinh thần, coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Trước đó Đảng bộ xã Minh Sơnđã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã quán triệt triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp về công tác nhân sự của Đại hội và ban hành các kế hoạch để thực hiện. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đã lãnh chỉ đạo cấp ủy chi bộ thực hiện quy trình về công tác nhân sự đảm bảo đúng Điều Lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc)(27/03/2020 9:59 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra khu vực cách ly ngăn chặn phòng lây lan dịch bệnh Covid -19(24/03/2020 9:00 SA)

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025(24/03/2020 8:47 SA)

Thường trực Huyện ủy tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 3/2020(20/03/2020 4:25 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 3/2020(19/03/2020 8:49 SA)

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022(11/03/2020 9:57 SA)

Hội LHPN Ngọc lặc: Tôn vinh 91 điển hình tiên tiến(11/03/2020 9:46 SA)

°