Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đại biểu xã Thạch Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 16 và 17/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng trong tổ chỉ đạo Đại hội của huyện và các đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự đại hội đông đủ.

Toàn cảnh đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. 
Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm. Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng hiệu quả gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Xây dựng được các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, chăn nuôi theo mô hình gia trại, đàn gia súc, gia cầm phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư diện mạo nông thôn mới. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 14,58%, tăng 1,38% So với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,9 triệu đồng, tăng 15,6 triệu so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Công tác giáo dục trong các trường học được quan tâm. Phong trào xây dựng làng, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa có bước phát triển mới. Duy trì các hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng mang đậm bản sắc dân tộc. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội và công tác nhân đạo từ thiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chínhbb trị luôn ổn định. công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm. 

Đ/c Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận các văn kiện đại hội. Phương hướng trong nhiệm kỳ mới đến năm 2025: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực tập trung phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu đến năm 2025 tất cả các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đ/c Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Thạch Lập trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Xã Thạch Lập cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo mùa vụ, các cây có thế mạnh của xã cần phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ. Đầy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục y tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cải thiện đời sống vật chất cho nhân dân. Xây dựng Đảng bộ thực sự TSVM để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Giữ vững ổn định an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh, tại đại hội này có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Banchấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 vì vậy đồng chí đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn điều kiện, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín để tham gia vào ban chấp hành khóa mới.

Công tác bầu cử tại đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 24 và thông qua Nghị quyết đại hội.

 

<

Tin mới nhất

Hiệp thương cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc khóa XVI(19/09/2020 10:51 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 12(12/09/2020 7:09 CH)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(12/09/2020 6:54 CH)

Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý(08/09/2020 5:26 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị...(01/09/2020 10:55 CH)

Lãnh đạo Huyện tặng hoa chúc mừng các ngành, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập (28/8/1945 - 28/8/2020)(01/09/2020 10:49 CH)

Lễ dâng hương kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc(01/09/2020 10:18 CH)

°