Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đại biểu xã Vân Am lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 17 và 18/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vân Am lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thiết, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Ngọc Lặc; các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng 130 đại biểu chính thức đại diện cho 280 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự.

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Vân Am đã thực hiện đạt và vượt 20/24 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXI đề ra. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đâu tư. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn này đạt 4,5%. Tỷ trọng trong nông nghiệp giảm từ 59,5 xuống còn 54,4%. Ngành dịch vụ thương mại vượt 0,5% so với kế hoạch. Ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 14,7%, tăng 4,6% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,3 triệu đồng/năm (vượt so với Nghị quyết đề ra); giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,56%; 
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng năm Đảng bộ xã kết nạp được 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 280 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ xã có 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó,Chi bộ đạt TSVM đạt 85%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra 24 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt bình quân năm 3.065 tấn. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 22%. Tỷ lệ giao thông trên địa bàn cứng hoá đạt 60%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân năm là 4,7%. Phấn đấu đến năm 2025 có 4/11 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ kết nạp Đảng viên mới 30 người. Hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Huy Toàn đã ghi nhận những những kết quả đã đạt được của đảng bộ xã Vân Am trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm xã Vân Am cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Xã Vân Am cần tận dụng lợi thế về lâm nghiệp để định hướng phù hợp trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo mùa vụ, các cây có thế mạnh của xã cần phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, trồng rừng, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng, coi trọng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại. Cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Phát huy nội lực trong nhân dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục y tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cải thiện đời sống vật chất cho nhân dân. Xây dựng Đảng bộ thực sự TSVM để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn. Chi bộ thực sự phải là nơi giáo dục và quản lý đảng viên, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống, nâng cao tính tiền phong gương mẫu. Làm tốt công tác phân công cho đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật công chức theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Giữ vững ổn định an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội.
Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, tại đại hội này có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban chấp hành  Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội  Đảng bộ huyện lần thứ 24 vì vậy đồng chí đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn điều kiện, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín để tham gia vào ban chấp hành khóa mới.

Công tác bầu cử tại đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đảng bộ xã Vân Am đã thông qua Chương trình hành động và 24 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

<

Tin mới nhất

Hiệp thương cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc khóa XVI(19/09/2020 10:51 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 12(12/09/2020 7:09 CH)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(12/09/2020 6:54 CH)

Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý(08/09/2020 5:26 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị...(01/09/2020 10:55 CH)

Lãnh đạo Huyện tặng hoa chúc mừng các ngành, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập (28/8/1945 - 28/8/2020)(01/09/2020 10:49 CH)

Lễ dâng hương kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc(01/09/2020 10:18 CH)

°