Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đảng bộ xã Quang Trung vững tin bước vào nhiệm kỳ mới!

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Trung đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, biến nguy cơ thành thời cơ để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng quê đang trên đường đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ xã. Những thành tựu đó sẽ là động lực, niềm tin vững chắc để Quang Trung vững tin bước vào nhiệm kỳ mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân dân xã Quang Trung,  phấn khởi, tự hào thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, với các Nghị quyết hợp lòng dân và đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã Quang Trung đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 đặt ra.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quang Trung  đã có những bước tiến mới: Tổng giá trị thu nhập năm 2020 ước đạt 327,382 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 88,104 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 4,7382 tỷ đồng;  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng trong nông nghiệp giảm từ 48% năm 2015 xuống còn 42,5% năm 2020; ngành dịch vụ thương mại từ 33% năm 2015 tăng 35,3% năm 2020; TTCN và xây dựng từ 19% năm 2015 tăng lên 22,2 % năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng/người/năm tăng 25,5 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra 11 triệu đồng (chỉ tiêu nghị quyết 35 triệu đồng). Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 xác định xây dựng NTM là mục tiêu lớn nhất trong nhiệm kỳ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã sớm xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để thực hiện những tiêu chí trọng điểm. Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ là vướng mắc ở đâu linh hoạt tháo gỡ ở đó. Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp xây dựng NTM được quán triệt đến các Chi bộ và từng đảng viên tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Đảng viên các Chi bộ nêu gương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, quần chúng ở từng thôn, xóm thực hiện xây dựng NTM, Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đã tự nguyện hiến 50.197,5 m2 đất và tự chặt bỏ 2.164 cây các loại, dỡ bỏ 426,5 m2 tường rào; Tổng ngày công lao động tham gia làm đường giao thông 10.947 công. Tổng vốn cộng đồng dân cư: 121 tỷ đồng (Bao gồm cả vật dụng kiến trúc nhà ở, ngày công lao động, hiến cây, đất…), Nhân dân tự bàn và đóng góp với mức bình quân từ 500.000 đồng/người/năm trong năm 2015 lên 800.000 đồng/người/năm vào năm 2019. Các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư tu sửa, nâng cấp. Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, tất cả các cán bộ đảng viên và hầu hết nhân dân đã có sự chuyển biến rõ nét về cả nhận thức, với sự quyết tâm chính trị và việc làm cụ thể trong xây dựng NTM, năm 2015 xã mới đạt 13/19 tiêu chí, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, từ điện, đường, trường, trạm cho tới nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng được hoàn thiện đã góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhiều mô hình sản xuất, cách làm kinh tế hay, mới đã giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao là một trong những biện pháp nâng cao thu nhập cho nông dân. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn với khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của xã.  Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 139,1 tỷ đồng, chiếm 42,5% cơ cấu ngành, trong đó, Nông nghiệp chiếm 88%. Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 ước đạt: 1.050 ha, giảm 200 ha, hàng năm chuyển đổi 40 ha đất không có hiệu quả sang trồng cây trồng khác đạt 166,6% kế hoạch Bình quân lương thực đạt 490kg/người/năm, Diện tích cây lúa ước đạt 606,18 ha; năng suất bình quân ước đạt 57 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3.072,3 tấn.  Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã có 59.551con, tăng so với chỉ tiêu nghị quyết 20.081 con. Thành lập được 3 trang trại ( 2 trang trại tổng hợp và 1 trang trại chăn nuôi gia cầm), có 11 gia trại chăn nuôi. Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, với diện tích mặt nước ao hồ 33.06 ha, hằng năm cho thu hoạch trên 71,356 tấn. Giá trị sản xuất ngành TTCN - Xây dựng đạt 72,582 tỷ đồng/năm, chiếm 22,2% cơ cấu ngành; số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh tăng nhanh, như nghề mộc dân dụng, sửa chữa máy móc, thiết bị; sản xuất vật liệu xây dựng, hàng hóa dịch vụ, hiện nay có 21 cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng …; đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc UBND, Nhà văn hóa, Sân vận động, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ; khuôn viên trụ sở làm việc, Trạm y tế xã, các công trình lớp học, nhà vệ sinh trường Mầm Non, Tiểu học, THCS… Doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh về số lượng. Giai đoạn 2016 - 2020, thành lập mới được 36 doanh nghiệp vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội (chỉ tiêu 17 doanh nghiệp); đến nay, toàn xã có 21 doanh nghiệp đang hoạt động. Thành lập được 01 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại đạt 115,7 tỷ đông, chiếm 35,3%; Các ngành nghề phát triển ngày một đa dạng, hiện nay toàn xã có 133 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng tạp hóa; có 36 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã,  Dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển cả về số lượng, chất lượng, loại hình. Hơn ai hết, từng người dân, mỗi cán bộ, đảng viên đều cảm nhận rõ sự đổi thay của quê hương... 

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội từng bước được khơi dậy, bảo tồn và phát huy; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh" đạt kết quả khá, đã công nhận 11 làng văn hóa đạt 100%, có 85% gia đình đạt "Gia đình văn hóa" tăng 10% so với năm 2015. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng lại Nhà bia tưởng niệm, Sân vận động xã., xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, thi đỗ THPT đạt 95%. Công tác Giáo dục - đào tạo có chuyển biến: Phổ cập giáo dục THCS đạt được mức độ 3, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3, Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi được duy trì, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Chất lượng giáo dục luôn được giữ vững, các nhà trường luôn duy trì và giữ vững chất lượng trong tốp đầu của huyện, có 29 giáo viên giỏi cấp huyện; có 05 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 77 học sinh đạt giải cấp huyện tại các kỳ thi; số học sinh đậu đại học, cao đẳng, THCN trong nhiệm kỳ là 121 em, tăng so với nhiệm kỳ 2010-2015 là 20 em. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường, đến nay xã có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hoàn thành việc sát nhập Trường Tiểu học I và Tiểu học II thành Trường Tiểu học Quang Trung. Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tích cực; xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường. Trong nhiệm kỳ xã đã được công nhận đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95%, Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm; Trong 5 năm đã giải quyết việc 1.000 lao động, ngoài tỉnh trên 1.500 lao động; hàng năm giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 200 lao động. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.  Quốc phòng - an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh nông thôn, an ninh trên các lĩnh vực được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân dân hưởng ứng tích cực. Duy trì thực hiện nghiêm phong trào “Tiếng kẻng bình yên” tại các thôn, làng.

Đi đôi với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng tổ chức xây dựng đảng được Đảng bộ xã Quang Trung tập trung lãnh đạo thực hiện. Qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được thực hiện nghiêm túc gắn với đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã luôn coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường và  nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Công tác quản lý đảng viên có nhiều tiến bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên được coi trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 đảng viên, đạt 67% kế hoạch,nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 352 đảng viên . Công tác cán bộ thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy định; Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ định điều động, bổ sung chức danh Bí thư Đảng  ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, xây dựng quy hoạch A2, rà soát, bổ sung quy hoạch A2 cán bộ chủ chốt cấp xã và cấp cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đã cử 09 đồng chí học trung cấp chính trị; Cử 06 đồng chí học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy tự phê bình và phê bình để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo, sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy chi bộ;  nâng cao năng lực và sức chiến đấu từ Đảng bộ đến các Chi bộ.  Cán bộ, Đảng viên phải thực sự gương mẫu, gần gủi quần chúng. Đảng ủy xã thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tư duy tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Những thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Quang Trung vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả cao. Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết – Kỷ cương – Phát triển. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy dân chủ và truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương; Phát triển kinh tế nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao gắn với phát triển thương mại, dịch vụ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  Tin tưởng rằng, với thế và lực mới, Đảng bộ và nhân dân xã Quang Trung sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, không ngừng xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°