Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị BTV Huyện ủy kỳ họp tháng 6/2020

Đăng ngày 25 - 06 - 2020
100%

Sáng ngày 23/06/2020, Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 6/2020. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện.

Toàn cảnh kỳ họp tháng 6 Ban Thường vụ Huyện ủy

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của Tỉnh, Huyện ủy. Thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hướng dẫn công tác làm quy trình nhân sự, tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo kịp thời tuyên truyền, triển khai các biện pháp biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, đồng thời biểu dương các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và tích cực chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020- 2025 theo kế hoạch.

Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi xong cũng không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp các ngành nên kinh tế có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.685,6 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản tăng 7,5 %, ngành công nghiệp xây dựng tăng 13,5%, các ngành dịch vụ tăng 12,9%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành dịch vụ, thương mại chiếm 45,32% tăng 0,5%.Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 12.983ha đạt 64,3% kế hoạch giảm 1,5% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã chuyển đổi 17,57ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 27.030 tấn đạt 46,6% kế hoạch giảm so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020. Trồng rừng tập trung 6 tháng đầu năm ước đạt 1.387,12ha vượt 98,16% kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổng kinh phí ước thực hiện 126.281 triệu đồng. Bình quân toàn huyện đạt 15,4 tiêu chí/ xã, có 102 thôn, 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng không ít từ dịch Covid-19, sau thời gian cách ly xã hội nên một số dịch vụ bị tạm dừng hoạt động.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 709,2 tỷ đồng đồng. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. Đã triển khai được 107 dự án. Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn đến nay ước đạt 1887 tỷ đồng.

Hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, đặc biệt về công tác phòng chống dịch Covid-19, Đại hội Đảng các cấp…. Các nhà trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm thực hiện.Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Tổ chức chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng.

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được và nêu lên những tồn, tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền trong phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh; Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Đối với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đạt được những kết quả nhất định trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngô Tiến Ngọc, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2020 đã đề ra, các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đồng thời chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh trồng rừng tập trung gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh gieo cấy vụ mùa năm 2020, gieo trồng vụ đông năm 2020- 2021. Quan tâm chăm sóc phòng trừ sâu bệnh gây hại cho các loại cây trồng. Triển khai thực hiện các mô hình theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo đúng tiến độ. Triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão, thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão tại các đơn vị xã thị trấn. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh. Hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040. Tăng cường đấu nối với các nhà đầu tư, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại để kêu gọi, thu hút đầu tư vào huyện. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, chú trọng lồng ghép các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp với huy động các nguồn lực của nhân dân của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục, tổ chức tổng kết năm học 2019- 2020 và triển khai năm học 2020- 2021. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh giữ vững ổn định xã hội. Giữ vững củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình các địa bàn trọng điểm. Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của HĐND và Uỷ ban nhân dân các cấp. MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua và tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể các hội viên, các tầng lớp nhân dân. 

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°