Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020

Đăng ngày 03 - 06 - 2020
100%

Ngày 02/6/2020, UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(03/06/2021 3:51 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất(03/06/2021 3:47 CH)

Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc năm 2021(18/05/2021 8:49 SA)

Thông báo nội dung, hình thức sát hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý đầu tư xây dựng(06/05/2021 9:55 SA)

Kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc(06/05/2021 9:48 SA)

Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (24/03/2021 10:44 SA)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc(20/10/2020 4:47 CH)

Thông báo triệu tập ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển ngành Giáo dục và Đào tạo...(09/07/2020 10:33 SA)

°