Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Ngày 27/06/2020 Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự chỉ đạo đại hội có đồng chí: Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ và 96 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội đông đủ.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đảng bộ đã tập trung nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả ghi nhận; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt công tác tài chính, tính dụng; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên-môi trường vv... Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc ở cơ quan đã tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và giao dịch của tổ chức, cá nhân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều bước tiến quan trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo đúng mức. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện được nâng cao; công tác văn phòng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của HĐND và UBND huyện.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên, triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 5 năm qua, Đảng bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cũng cố các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng củng cố các Chi bộ, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm có 80% trở lên Chi bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác bầu cử tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ tiếp đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh-quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành khóa mới và các đại biểu tham dự đại hội đảng bộ huyện ra mắt, nhận nhiệm vụ

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí;  đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm, giữ chức Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện khóa XV. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°