Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hộ SXKDG với phong trào phát triển Hợp tác xã

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Những năm trước đây, gia đình ông Lê Văn Sự chi hội nông dân làng Hạ, xã Phùng Minh chỉ sản xuất, kinh doanh ở mức manh mún nhỏ lẻ, không hiệu quả. Sau khi được sự giúp đỡ, hướng dẫn của Hội Nông dân xã, gia đình đã mạnh giạn đứng ra tuyên truyền vận động các hộ nông dân chủ động liên kết hình thành HTX.

Nhận thức rõ vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch kinh tế, phát triển nghành nghề, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa có quy mô, tăng cường đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Với nhận thức đó, để giúp nông dân tổ chức lại theo hướng phát triển kinh tế tập thể. Với tinh thần tương trợ lẫn nhau trong SXKD, HTX Minh Nguyệt chính thức được thành lập ngày 25/5/2019 với 07 thành viên tham gia. Ngành nghề chính là chăn nuôi gia cầm. HTX đã từng bước phát triển, bộ máy HTX luôn được coi trọng và đổi mới, tạo sự hấp dẫn và đảm bảo tính tự nguyện khi thành viên tham gia, và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong quá trình hoạt động theo luật HTX năm 2012.

Qua hơn 01 năm phấn đấu xây dựng thương hiệu, Ban quản trị HTX Minh Nguyệt luôn luôn năng động và sáng tạo trong môi trường cạnh tranh đầy quyết liệt, để tồn tại và phát triển HTX đã hình thành được chuỗi giá trị khép kín từ cung cấp đầu vào đến bao tiêu đầu ra cho các thành viên đạt kết quả khả quan: 40.000 con giống; thức ăn chăn nuôi: 120 tấn; hỗ trợ bao tiêu đầu ra: 35 tấn gà thịt; Công tác bao tiêu sản phẩm được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng thời gian cam kết; Hiệu quả kinh tế cho bà con chăn nuôi từ 25 -50 Tr/ 1000 con gà; Doanh thu năm 2019 đạt 816,3 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế gần 315triệu đồng và từng bước tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng. Qua đó thu nhập của người nông dân được tăng lên, góp phần cải thiện đời sống, và ngày càng khẳng định được vai trò của kinh tế HTX gắn liền với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Công tác tài chính của HTX từng bước đi vào ổn định, sử dụng các nguồn quỹ vốn đúng mục đích có hiệu quả, luôn đảm bảo phục vụ cho HTX. Những hộ khó khăn về tài chính HTX có chính sách đầu tư thức ăn chăn nuôi đến thời điểm thu hoạch mới thanh toán, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư sản xuất, đáp ứng yêu cầu cơ bản cho sản xuất nông nghiệp.

Để HTX ngày một phát triển, có điều kiện hỗ trợ nông dân tốt hơn, trong thời gian tới HTX cần tập trung hoàn thiện xây dựng thương hiệu, từ hệ thống trang trại chăn nuôi cho đến chuỗi cửa hàng để tiêu thụ sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục  đẩy mạnh liên kết và mở rộng chuỗi giá trị và làm gia tăng giá trị cho sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ông  Lê Văn Sự, Chủ tịch HĐQT HTX Minh Nguyệt cho biết (Âm thanh)

Bên canh đó HTX cần tập trung các nguồn lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện các giải pháp đồng bộ củng cố HTX về cơ cấu tổ chức cũng như năng lực sản xuất kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong từng thời điểm cụ thể. Thường xuyên theo dõi biến động thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất để để kịp thời có giải pháp hỗ trợ sản xuất hiệu quả. Vận động thêm thành viên tham gia, góp cổ phần nhiều hơn để có nguồn vốn hoạt động. Tích cực tìm kiếm kêu gọi nhà đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng HTX gắn kết với cộng đồng và phát triển bền vững. Nhà nước tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để HTX có điều kiện phát triển tốt hơn.

<

Tin mới nhất

Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép (12/07/2020 10:52 CH)

Huyện Ngọc Lặc: Nêu cao Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về phong trào thi...(10/07/2020 9:17 SA)

Huyện Ngọc Lặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng(08/07/2020 3:49 CH)

Giao ban chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.(06/07/2020 10:27 SA)

Hộ SXKDG với phong trào phát triển Hợp tác xã(30/06/2020 9:33 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu mùa năm 2020(25/06/2020 10:35 CH)

Tình hình chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm.(25/06/2020 10:32 CH)

°