Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

UBMTTQVN huyện Ngọc Lặc: Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 22 - 07 - 2020
100%

Ngày 20/7, UB MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Phạm Văn Thiết- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; Đồng chí Phạm Văn Đạt- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm của huyện. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng  của dịch bệnh Covid -19. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; trách nhiệm trong đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được triển khai có kết quả; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid – 19” thông qua Mặt trận các cấp, nhân dân đã ủng hộ tiền mặt và hiện vật quy thành tiền gần 1,5 tỷ đồng. Kiện toàn các chức danh chủ chốt trước, sau Đại hội cấp cơ sở và Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Đ/c Phạm Văn Thiết- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện đề nghị: UB MTTQ đẩy mạnh công tác, tuyên truyền, vận động tác  tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc,  nhất là trước dịp Đại hội Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sắp diễn ra.Đồng thời  phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tổ chức tốt các phong trào thi đua; tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương, đường lối tại các địa phương. Thực hiện tốt các hoạt động tham gia xây dưng đảng chính quyền, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị lần này có 2 tập thể và 1 cá nhân được UB MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích  xuất sắc trong công tác mặt trận 2019.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn sáu tháng đầu năm;...(03/08/2020 8:55 SA)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới khoá II năm 2020 (03/08/2020 8:51 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19...(31/07/2020 1:52 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trong tình hình mới(28/07/2020 9:40 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Đài tưởng niệm của huyện Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày...(28/07/2020 9:33 SA)

Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)(28/07/2020 9:21 SA)

Kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Ngọc Lặc khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021(28/07/2020 9:08 SA)

°