Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Ngọc Lặc khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 28 - 07 - 2020
100%

Ngày 24/7/2020, HĐND thị trấn Ngọc Lặc khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình kinh tế xã hội và hoạt động của HĐND, UBND thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn Ngọc Lặc

6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và sự đoàn kết, thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực đạt gần 2.800 tấn; đàn gia xúc gia cầm được duy trì ổn định. Tổng giá trị từ chăn nuôi ước đạt 43tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 234 tỷ đồng, xây dựng 120 tỷ đồng... Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 7,5 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 65,05% kế hoạch năm. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện chi trả hỗ trợ cho 2.874 đối tượng là người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo,cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Hoạt động Văn hóa - Thông tin- Thể thao, y tế, dân số, GD&ĐT, QP-AN tiếp tục được điều hành và triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết kịp thời đúng thẩm quyền, đúng pháp luật…Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương để đề xuất các yêu cầu kiến nghị trong mỗi kỳ họp đảm bảo lợi ích của cử tri.

Trong 6 tháng cuối năm 2020 thị trấn Ngọc Lặc tập trung đẩy mạnh trong sản xuất vụ mùa; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản theo kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chính sách xã hội; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng chính quyền vững mạnh, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ, Kỳ họp tháng 11 Năm 2020(01/12/2020 1:53 CH)

Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 11/2020(01/12/2020 1:49 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa III năm 2020(24/11/2020 9:19 CH)

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc(24/11/2020 9:11 SA)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa – Cụm thi đua số 1, Tông kết công tác thi đua khen thưởng...(24/11/2020 8:49 SA)

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Minh Sơn (24/11/2020 8:27 SA)

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(20/11/2020 11:29 SA)

°