Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Triển khai Nghị định số 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Đăng ngày 24 - 07 - 2020
100%

Sáng 24/7, UBND Huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2-1-2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và tập huấn, hướng dẫn xây dựng hệ thống Kế hoạch B. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, khai mạc và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện; đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, các phòng, ban ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện quán triệt, triển khai Nghị định số 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Nghị định số 02 ban hành ngày 2-1 và có hiệu lực từ ngày 16-2-2019, thay thế Nghị định 117 ngày 14-11-2008. Nghị định số 02 có 5 chương, 43 điều. Nội dung của Nghị định xác định rõ phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng chống chiến tranh, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn, hướng dẫn về xây dựng hệ thống Kế hoạch B; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp theo quy định của Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2-1-2019 của Chính phủ.

Đ/c Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; xây dựng hệ thống Kế hoạch B. xây dựng kế hoạch B chính xác, cụ thể phù hợp với chức năng của từng ngành và điều kiện thực tế từng ngành, từng đơn vị địa phương. Chủ động xây dựng thế trận vững chắc, từng bước tích lũy cơ sở vật chất cho nhu cầu của nhân dân khi có chiến tranh xảy ra, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương. Các phòng, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch B, căn cứ vào hướng dẫn của ngành dọc, chuyên môn cấp trên, lấy phương án tác chiến phòng thủ làm trung tâm để xây dựng kế hoạch đúng quy trình và thực hiện nghiêm. Đối với Nghị định 02 của Chính phủ, đề nghị hoàn thiện văn kiện, tham mưu và tổ chức thực hiện. Tham mưu xây dựng phương án phòng thủ cấp huyện phù hợp với chiến tranh thảm họa, đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, mua sắm các thiết bị quân sự, hệ thống cảnh báo, biển báo, thông báo, báo động... đảm bảo hoạt động thường xuyên sẵn sàng ứng phó khắc phục khi có tình huống xảy ra. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, tập trung chỉ đạo cán bộ các bộ phận chuyên môn để khẩn trương xây dựng kế hoạch B đảm bảo đúng chất lượng và theo thời gian quy định.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết Quốc phòng - An ninh, triển khai nhiệm vụ năm 2021(03/12/2020 3:28 CH)

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên(07/11/2020 9:34 SA)

Ban CHQS huyện Ngọc Lặc: Phát động phong trào thi đua học tập tấm gương các chiến sĩ Quân khu 4(29/10/2020 3:39 CH)

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2020(29/10/2020 3:36 CH)

Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021(14/10/2020 9:03 CH)

Thị trấn Ngọc Lặc vừa tổ chức ra quân thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông...(13/10/2020 10:27 CH)

Huyện Ngọc Lặc luôn sẵn sàng chủ động thực hiện tốt công tác PCCC(06/10/2020 9:14 SA)

°