Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 15 - 08 - 2020
100%

Ngày 15 - 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức khai mạc.

Toàn cảnh đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng; 248 đại biểu đại diện cho hơn 6.600 đảng viên của Đảng bộ.

Các đai biểu dự đại hội

Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra.

Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc phát biểu khai mạc đại hội.

Kết quả, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,3%, vượt mục tiêu Đại hội. Năm 2020, giá trị sản xuất ước đạt 8.720 tỷ đồng, gấp 1,95 lần năm 2015; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,1 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,8 lần năm 2015 và đứng thứ 2 trong 11 huyện miền núi. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được tăng cường; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng và phát huy tác dụng; trên 80 % khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, vượt mục tiêu Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc trình bày báo cáo tại đại hội.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng cao. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc quán triệt, học tập các chuyên đề hàng năm được các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng…

Thực hiện tốt quy chế phối hợp và làm tốt công tác vận động quần chúng; nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. HĐND cấp huyện, cấp xã được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao hiệu lực trong quản lý Nhà nước. UBND các cấp có nhiều đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đến năm 2020”; công tác xây dựng tổ chức hội có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Đại biểu tham luận tại đại hội

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; chủ động, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025.

Đảng bộ huyện đã đề ra 27 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện. Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Thảo luận tại Đại hội, các ý kiến thống nhất với báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tập trung phân tích, góp ý vào định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc cần tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2025. Huyện phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước hết huyện tập trung tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, chuỗi giá trị gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xác định và bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, mà huyện có lợi thế. Phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh đánh giá lại hiệu quả các cây trồng để điều chỉnh vùng nguyên liệu. Chú trọng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp tạo điều kiện thu hút đầu tư. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kêu gọi đầu tư các cơ sở dịch vụ thương mại nhằm sớm xây dựng đô thị Ngọc Lặc thành đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây của tỉnh.

Cùng với huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, cần sớm thức đẩy triển khai thực hiện “Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc” sử dụng vốn vay của cơ quan pháp triển Pháp để từng bước thay đổi diện mại đô thị Ngọc Lặc. Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng và vệ sinh môi trường đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa mới với đủ số lượng, cơ cấu, là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và năng lực, có uy tín trách nhiệm cao với công việc, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 16 – 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tiếp tục làm việc và bế mạc.

 

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021(28/07/2021 9:33 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021(22/07/2021 8:26 CH)

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Người cao tuổi huyện Ngọc Lặc(22/07/2021 8:22 CH)

Sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021(21/07/2021 10:25 SA)

Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc: Tổng kết công tác Hội thẩm Nhân dân, nhiệm kỳ 2016- 2021 và bầu...(21/07/2021 10:21 SA)

Hội Khuyến học huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026(21/07/2021 10:11 SA)

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo” tại xã Ngọc Sơn(15/07/2021 11:44 SA)

°