Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 27 - 08 - 2020
100%

Sáng 22/8, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho 90 cán bộ cấp xã năm 2020.

Trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề về xây dựng NTM, như: Tổng quan chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Những nội dung cơ bản của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm-OCOP; Hướng dẫn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn; Phát huy vai trò của MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng NTM; hướng dẫn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động một số hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng NTM; Quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn, bản, xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao và chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng NTM.

Việc tham gia lớp tập huấn sẽ giúp các cán bộ nâng cao kiên thức, năng lực và kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong xây dựng NTM.

<

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020, triển khai phương án...(17/09/2020 5:22 CH)

Trao bò sinh sản cho hộ nghèo xã Nguyệt Ấn(08/09/2020 11:11 SA)

Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội thăm, kiểm tra Mô hình sản xuất lúa theo VIETGAP giống Bắc Thịnh(01/09/2020 11:00 CH)

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Ngọc Lặc chuyển đổi linh hoạt được 3500 ha(27/08/2020 9:31 CH)

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả ở Ngọc Lặc(27/08/2020 9:27 CH)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn tích cực trong xây dựng nông thôn mới(27/08/2020 9:17 CH)

Nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn huyện Ngọc Lặc lên đường tỉnh(27/08/2020 9:15 CH)

°