Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 26 - 01 - 2021
100%

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội; đây là cuộc sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, là sự kiện và nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Kế hoạch tuyên truyền của UBND huyện. Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền xuyên suốt, liên tục trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,  tập trung vào những nội dung cơ bản sau: về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; những thành tựu nổi bật của Đảng trong hơn 90 năm qua, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đạt được trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Cổng Thông tin điện tử của huyện, Trang Fanpage của Trung tâm VH-TT-TT&DL Ngọc Lặc được chú trọng, triển khai đồng bộ, thường xuyên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; thường xuyên có các tin, bài. Tăng thời lượngphát sóng phát thanh, thường xuyên gửi các chương trình phát thanh qua ZALO đến các Đài truyền thanh xã, thị trấn phát trên hệ thống phát thanh của xã, bảo đảm nội dung tuyên truyền theo kế hoạch góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái thi đua trên các lĩnh vực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cổ động bằng phương pháp trực quan được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Bằng nhiều hình thức phong phú như khẩu hiệu, pa-nô, băng-rôn, cờ, lồng cờ, cụm biểu tượng Đại hội... trên các tuyến đường trung tâm. Hướng dẫn các xã thị trấn in, treo pa nô, khẩu hiệu, treo cờ theo quy định. Đặc biệt hình thức tuyên truyền phát thanh lưu động, như xe tuyên truyền lưu động sau khi tham gia Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Cộng sản Việt Nam. Đội tuyên truyền Lưu động, văn nghệ tuyên truyền huyện Ngọc Lặc đạt giải A. Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện đã đi dọc các tuyến phố, khu trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tiếp tục tuyên truyền.

Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền  không chỉ góp phần tổ chức thành công Đại hội mà còn củng cố, tăng cường niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân các dân tộc Ngọc Lặc cũng như Nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

<

Tin mới nhất

Bảo tồn điệu hát xường giao duyên của người Mường ở huyện Ngọc Lặc(01/03/2021 1:41 CH)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân khu vực miền núi(01/03/2021 1:39 CH)

Huyện Ngọc Lặc trao gần 5.500 nghìn xuất quà tết(01/03/2021 1:33 CH)

Giai đoạn 2016 -2020 chất lượng giáo dục huyện nhà đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi(01/03/2021 11:34 SA)

Lễ Yết cáo Trung Túc Vương Lê Lai tại đền Tép xã Kiên Thọ(23/02/2021 4:25 CH)

Huyện Ngọc Lặc: Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW(23/02/2021 4:29 CH)

Bảo tồn và phát huy nét đẹp trang phục truyền thống Mường Ngọc Lặc(23/02/2021 4:08 CH)

°