Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc: Đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đăng ngày 28 - 01 - 2021
100%

Với kế hoạch thực hiện “Đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính”. Mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, đảm bảo kết nối giữa các địa phương trong huyện với các huyện lân cận…. Phấn đấu đến 2025 có 80% đường giao thông trên địa bàn bàn ( không bao gồm các quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa; có thêm một đô thị loại IV ( Đô thị Ba Si ); tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động dưới 40%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; phấn đấu tổng số doanh nghiệp mới thành lập mới thời kỳ 2021 2025 đạt trên 300 doanh nghiệp.

Cùng với phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông lâm nghiệp tập trung gắn với công nghiệp chế biến, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Đô thị Ngọc Lặc, nhất là tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng Đô Thị Ngọc Lặc do AFD tài trợ. Tạo bước chuyển biến tích cực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của huyện ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đầu tư vào huyện, trọng tâm là giải phóng mặt bằng. Trong năm 2021 phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, ưu tiên giới thiệu địa điểm thuận lợi về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đảm bảo các tiêu chí về môi trường để thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo vùng sản xuất, có sự liên kết giữa yếu tố đầu tư và yếu tố đầu ra nhằm khai thác tối đa nguồn lực và lợi thế điều kiện tự nhiên như: đất đai,khí hậu, sử dụng hiệu quả sức lao động…. Đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và triển khai thực hiện dự án, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển của huyện và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp….

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng đều và thực chất của các phòng, ban thuộc UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp. Tạo sự công bằng trong chính sách đặc biệt là chính sách thuế và ưu đãi về đất đai đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền,vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng tái định cư thể hiện sự thống nhất trong Đảng ủy, Chi ủy về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác bồi thường tái định cư và thu hồi đất khi thực hiện các dự án. Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động đầu mối, phối hợp để đảm bảo thời gian giải quyết công việc đúng quy định, báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định. Chỉ đạo hướng dẫn và giám sát cơ sở khi triển khai thực hiện nhiệm vụ…

<

Tin mới nhất

Huyện Ngọc Lặc tập trung chỉ đạo sản xuất, phát hiện sớm các loại sâu bệnh hại lúa(01/03/2021 11:37 SA)

Xã Ngọc Liên xây dựng sản phẩm miến dong thành OCOP cấp tỉnh(24/02/2021 6:59 SA)

Xã Ngọc Trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới(24/02/2021 6:55 SA)

Buôn bán hàng giả, gian lận thương mại trong dịp tết, các đối tượng bị phạt gần 100 triệu đồng(23/02/2021 4:05 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Ngọc Lặc(23/02/2021 4:03 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình hình sản xuất và công tác giải phóng mặt bằng...(23/02/2021 3:40 CH)

Huyện Ngọc Lặc tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển(23/02/2021 3:35 CH)

°