Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đăng ngày 01 - 04 - 2021
100%

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị , Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương... cùng hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Tại điểm cầu số 1 của huyện Ngọc Lặc với sự tham gia của đầy đủ của các đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện và hội nghị kết nối với 22 điểm cầu học trực tuyến, tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Các đại biểu tham dự học tập Nghị quyết đại hội 13 của Đảng tại điểm cầu UBND huyện

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những định hướng lớn, điểm mới trong nghị quyết; từ đó liên hệ và vận dụng phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của mỗi địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình nghiên cứu học tập nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác tuyên truyền phải được thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng; phát huy hệ thống tuyên giáo, các cơ quan báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên.Phải kịp thời lý giải những băn khoăn của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời uốn nắn những định hướng không đúng; kiên quyết đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch...

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, việc quán triệt, học tập Nghị quyết chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng nhất đó là sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”. Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

 Sau 2 ngày 27 và 28/03/2021, các đại biểu cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện đã được tiếp thu đầy đủ 5 chuyên đề, nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam  do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt… Nội dung các chuyên đề đã tập trung khẳng định những thành tựu và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi kết thúc các nội dung chương trình của Trung ương, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã Quán triệt Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp đó, Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quán triệt một số nội dung về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bế mạc tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy và các đại biểu tham gia học tập nghiêm túc tiếp thu 5 nội dung chuyên đề nghị quyết, tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thạch Lập, nhiệm kỳ 2021-2026(02/04/2021 8:19 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới(02/04/2021 8:06 SA)

Thường trực huyện ủy làm việc tại xã Ngọc Sơn(02/04/2021 7:59 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXIV, kỳ họp thứ 5(02/04/2021 7:53 SA)

Trường THPT Dân tộc nội trú Huyện Ngọc Lặc, tổ chức Hội thi: kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ...(01/04/2021 11:45 SA)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội...(01/04/2021 11:42 SA)

Đoàn Thanh niên cơ quan Chính quyền huyện ủng hộ 100 cây xanh cho xã Thạch Lập, hưởng ứng tháng...(30/03/2021 10:12 SA)

°