Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất

Đăng ngày 12 - 04 - 2021
100%

Thực hiện kế hoạch huấn luyên dân quân tự vệ năm thứ nhất, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức ra quân huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021 cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 15 ngày, chiến sỹ dân quân tự vệ trên địa bàn huyện sẽ được trang bị kiến thức chính trị với các chuyên đề như: Công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện của dân quân tự vệ; sự cần thiết ban hành Luật Dân quân tự vệ; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng; một số nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự,…

Tại thao trường, các chiến sỹ dân quân tự vệ được huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật như các tư thế, động tác bắn súng K63, CKC, AK; Tổ Dân quân tự vệ đánh chiếm mục tiêu; Tổ Dân quân tự vệ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh và chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ,…

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

<

Tin mới nhất

Bế mạc hội thi nhận thức Pháp luật về Dân quân Tự vệ năm 2021(06/05/2021 3:34 CH)

Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021(06/05/2021 3:28 CH)

Ủy ban bầu cử huyện Ngọc Lặc triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bầu cử(06/05/2021 8:36 SA)

Hội nghị giao nhiệm vụ tổ chức hội thi pháp luật DQTV năm 2021(26/04/2021 8:04 SA)

Hội nghị trực tuyến tổng kết đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở...(26/04/2021 7:38 SA)

Công an huyện Ngọc Lặc trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử(22/04/2021 9:12 SA)

Huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất(12/04/2021 10:37 SA)

°