Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Ngọc Sơn và Ngọc Trung chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 29 - 04 - 2021
100%

Cùng với các địa phương khác trong huyện, 2 xã Ngọc Sơn và Ngọc Trung thuộc đơn vị bầu cử số 9 của huyện đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, 2 xã đã thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần 3, đã niêm yết danh sách cử tri và đang chuẩn bị niêm yết người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dự kiến, số đại biểu HĐND xã Ngọc Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu chính thức là 21 đại biểu, Ngọc Trung là 22 đại biểu và 03 đại biểu HĐND huyện.

Trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết “Địa phương xem đây là sự kiện chính trị quan trọng. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử, đồng thời thành lập các tổ phụ trách bầu cử. Ban hành Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử; cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.”

Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 2 xã Ngọc Sơn và Ngọc Trung  sẽ được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

<

Tin mới nhất

Huyện Ngọc Lặc trao 62 xuất quà cho CCB chống Pháp(06/05/2021 3:40 CH)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ...(06/05/2021 9:03 SA)

Huyện Ngọc Lặc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(06/05/2021 8:50 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Sơ kết hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2021(06/05/2021 8:40 SA)

Hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng...(06/05/2021 8:34 SA)

Huyện Ngọc Lặc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(06/05/2021 8:29 SA)

Xã Lộc Thịnh tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp...(29/04/2021 4:47 CH)

°