Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2021

Đăng ngày 06 - 05 - 2021
100%

Năm 2021, huyện Ngọc Lặc phải giải phóng mặt bằng hơn 310 ha đất để triển khai 54 dự án. Ngay từ đầu năm, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung các giải pháp để giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.

Không chỉ tập trung thực hiện tốt giải phóng mặt bằng đối với các dự án nhà nước thực hiện thu hồi đất, huyện Ngọc Lặc cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ các dự án chủ đầu tư phải tự thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng. Ngay từ đầu năm huyện cũng đã tổ chức ký cam kết với các nhà đầu tư về tiến độ giải ngân và đảm bảo nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; tập trung rà soát, kiểm kê các hộ bị ảnh hưởng; xác định nguồn gốc đất, diện tích, loại đất làm cơ sở để nhà đầu tư thỏa thuận đền bù. Lập kế hoạch xây dựng khu tái định cư.

Tính đến ngày 15/4/2021, huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm kê đối với 12 dự án, đạt 38,6% kế hoạch; lập phương án bồi thường cho 10 dự án, đạt 36% kế hoạch. Thực hiện chi trả bồi thường đối với 7 dự án, tổng diện tích giải phóng được là hơn 54 ha, đạt 17,4% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh về giải phóng mặt bằng.

<

Tin mới nhất

Điện lực Ngọc Lặc: Khắc phục mọi khó khăn, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định(11/06/2021 3:49 CH)

Huyện Ngọc Lặc nỗ lực thực hiện mục tiêu kép(10/06/2021 10:42 SA)

Ra mắt Tổ Hợp tác trồng cây ăn quả có múi do phụ nữ làm chủ xã Cao Ngọc(10/06/2021 10:26 SA)

Những tấm gương thương binh gương mẫu(01/06/2021 7:59 SA)

Phát triển kinh tế đồi rừng ở Ngọc Lặc(01/06/2021 7:57 SA)

Huyện Ngọc Lặc đã tiêm 13.947 liều vắcxin Viêm da nổi cục cho trâu bò(01/06/2021 7:53 SA)

Lan tỏa phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi(21/05/2021 3:31 CH)

°