Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc tích cực thực hiện tích tụ, tập trung đất đai

Đăng ngày 14 - 06 - 2021
100%

Trong thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện tích tụ, tập trung đất đai xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình tích tụ, tập trung đất đai trồng cây ăn quả quy mô lớn ở xã Ngọc Trung (Ngọc Lặc) cho hiệu quả kinh tế cao.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, gia đình chị Nguyễn Thị Oanh, thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung đã thực hiện tích tụ, tập trung đất đai được 3 ha. Với diện tích này, gia đình chị đã đầu tư trồng 1.500 cây cam Xã Đoài, 500 cây cam đường Canh và 500 cây bưởi da xanh. Do áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và bảo vệ cây trồng, nên diện tích cây ăn quả của gia đình chị phát triển tốt. Chị Oanh cho biết: Nhờ tích tụ, tập trung đất đai, gia đình đã xây dựng được vùng trồng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Hàng năm, trung bình mỗi vụ cam cho thu hoạch 60 tấn quả, sau khi trừ chi phí sản xuất cho gia đình chị thu lãi 750 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 4-6-2019 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên địa bàn. Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách của huyện về việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp. 5 tháng đầu năm 2021, huyện Ngọc Lặc đã tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao được 304,6 ha. Trong đó, 52,4 ha trồng cây ăn quả và trồng ngô dày làm thức ăn chăn nuôi, 95,2 ha trang trại chăn nuôi, 157 ha trồng luồng và rừng sản xuất. Một số cây trồng đưa vào sản xuất quy mô lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm, như: cây dứa tại các xã Cao Thịnh, Ngọc Trung, Lộc Thịnh, Lam Sơn, Ngọc Liên; sắn dây tại các xã Ngọc Liên, Quang Trung; cây ăn quả có múi tại các xã Kiên Thọ, Ngọc Trung, Ngọc Sơn, Cao Ngọc... Trên địa bàn huyện đã hình thành các mô hình tích tụ, tập trung đất đai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, như: mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng, nhà lưới tại các xã Lam Sơn, Minh Sơn, Kiên Thọ; mô hình rau an toàn tại các xã Thúy Sơn, Ngọc Sơn; mô hình trồng vải không hạt, bơ Israel, thanh long của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm tại xã Nguyệt Ấn... Ngoài ra, nhờ tích tụ, tập trung đất đai, huyện Ngọc Lặc đã phát triển được 196 gia trại, 53 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 400 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ha/năm trở lên. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp ở huyện Ngọc Lặc còn chậm so với yêu cầu đặt ra; các mô hình tích tụ, tập trung đất đai đang hoạt động vẫn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm còn thấp. Số lượng doanh nghiệp, HTX tham gia liên kết còn hạn chế, chưa tạo đầu tàu, động lực để thu hút người dân vào cuộc. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung đất đai chưa thực sự quyết liệt.

Bà Phan Thị Hà, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã tập trung thực hiện các giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Huyện đã vận động người dân tích tụ, tập trung đất đai, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với doanh nghiệp, HTX để phát triển sản xuất, tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh đó, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Mặt khác, huyện thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn phục vụ việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Cùng với thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện Ngọc Lặc đang xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp.

<

Tin mới nhất

Nông dân xã Quang Trung tập trung thu hoạch lúa Hè Thu(21/09/2021 9:39 SA)

Kết quả thực hiện nghị quyết “tam nông” ở huyện Ngọc Lặc(15/09/2021 9:05 SA)

Thị trấn Ngọc Lặc phấn đấu hoàn thành công tác tiêm phòng Vắc xin cho gia súc, gia cầm, vật nuôi...(09/09/2021 10:46 SA)

Đẩy mạnh phát triển kinh tế Hợp tác xã: Hướng đi phù hợp tại huyện Ngọc Lặc(30/08/2021 8:27 SA)

Hội nghị UBND huyện Ngọc Lặc kỳ tháng 8 năm 2021(26/08/2021 8:12 SA)

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Tân(24/08/2021 4:57 CH)

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Nông thôn mới(24/08/2021 4:15 CH)

Xã Ngọc Liên duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao(20/08/2021 3:50 CH)

°