Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điều tra kinh tế năm 2021.

Đăng ngày 28 - 06 - 2021
100%

Sáng ngày 28/6/2021, UBND huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điều tra kinh tế năm 2021 cho các đồng chí công chức văn phòng thống kê, điều tra viên các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Hà Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện khẳng định những vấn đề quan trọng và cần thiết về tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điều tra kinh tế năm 2021, theo đó đồng chí đề nghị: các đồng chí tham dự nghiêm túc tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung tập huấn, để thực hiện công tác này đảm bảo thông tin chính xác, đúng quy định  của nhà nước.

Đ/c Hà Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị các điều tra viên đã được Hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; yêu cầu về thiết bị di động sử dụng trong điều tra; hướng dẫn cài đặt chương trình điều tra; hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2021; hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021…Đồng thời, các đồng chí được hướng dẫn quy trình, nội dung thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng CAPI;...Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự.

<

Tin mới nhất

Làng Đội 1 xã Kiên Thọ nỗ lực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu(28/07/2021 9:40 SA)

Hội nghị công tácGPMB các dự án trên địa bàn huyện(21/07/2021 10:16 SA)

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung bảo đảm việc làm thường xuyên cho 40 lao động(15/07/2021 3:53 CH)

Hội nghị trực tuyến nghe dự thảo quy hoạch trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.(10/07/2021 10:59 SA)

Huyện Ngọc Lặc tích tụ, tập trung được 304,6 ha đất để phát triển công nghiệp quy mô lớn, công...(02/07/2021 6:59 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo,...(28/06/2021 5:46 CH)

Huyện Ngọc Lặc tích tụ, tập trung đất đai(24/06/2021 2:27 CH)

°