Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 30 - 06 - 2021
100%

Sáng 29-6, tại Trung tâm hội nghị của huyện, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể. Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền huyện trong nhiệm kỳ mới. Tham dự kỳ họp về phía tỉnh có các đồng chí đại diện cho các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, sở Nội vụ; về phía huyện có các đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tich UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong bài diễn văn khai mạc của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 có đoạn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng như: Báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là các nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện trong cả nhiệm kỳ. Ủy ban MTTQ huyện thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong huyện, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy các cơ quan chính quyền huyện; đồng thời, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương,của tỉnh đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử được thực hiện khoa học, đúng pháp luật. Công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, tổ chức thực hiện sâu rộng, đậm nét. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Với Kết quả được bầu đảm bảo đúng thành phần, số lượng, cơ cấu và đạt số phiếu bầu tập trung cao, cụ thể: Toàn huyện thành lập 157 khu vực bỏ phiếu, với số cử tri đi bầu đạt 99,99%; có 02 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, 03 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện, 480 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND huyện; thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu 35/35 đạt tỷ lệ 100%.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 tái cử chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu 35/35 đạt tỷ lệ 100%.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Lê Bá Ngà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Phạm Thị Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trường trực HĐND và các Ban HĐND huyện ra mắt nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã tín nhiệm bầu Chức danh Chủ tịch HĐND huyện. Đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri, Nhân dân trong huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX đã tin tưởng, giao phó. Với trọng trách được giao, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với công việc, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, trăn trở với nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng phương châm “nói đi đôi với làm”, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, tái cử chức Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. với số phiếu bầu 35/35 đạt tỷ lệ 100%.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Hà Ngọc Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND Huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phạm Văn Đạt, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đặng Văn Quang, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, với số phiếu đạt tỷ lệ cao.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các thành viên Ủy viên UBND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện ra mắt nhận nhiệm vụ

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã tín nhiệm bầu các chức vụ chủ chốt UBND huyện. Đồng chí khẳng định, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rất cao mà Huyện uỷ, HĐND và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã tin tưởng giao phó. Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tốt nhất trí tuệ của tập thể, đề cao đúng mức trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt, đào sâu nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2025 Ngọc Lặc về đích Nông thôn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tiến bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cũng trong chương trình kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

100% đại biểu HĐND huyện đã thống nhất thông qua và thảo luận 14 Báo cáo, Thông báo, Tờ trình và 12 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sau một ngày, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao”, kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa rất quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 nhấn mạnh: Trong thời điểm này, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dan tộc trong huyện đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 huyện về đích Nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; cùng với cả nước, chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2025). Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện trong tình hình mới, đáp ứng mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp.

 Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức làm việc; nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện.  Đề nghị các đại biểu HĐND huyện, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu Nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình; luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời cam kết của mình trước cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị các đại biểu HĐND huyện, khẩn trương bắt tay vào công việc của mình; trước hết tôi đề nghị các đại biểu tiến hành tổ chức báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri trong toàn huyện.

Thay mặt HĐND huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021(28/07/2021 9:33 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021(22/07/2021 8:26 CH)

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Người cao tuổi huyện Ngọc Lặc(22/07/2021 8:22 CH)

Sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021(21/07/2021 10:25 SA)

Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc: Tổng kết công tác Hội thẩm Nhân dân, nhiệm kỳ 2016- 2021 và bầu...(21/07/2021 10:21 SA)

Hội Khuyến học huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026(21/07/2021 10:11 SA)

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo” tại xã Ngọc Sơn(15/07/2021 11:44 SA)

°