Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị công tácGPMB các dự án trên địa bàn huyện

Đăng ngày 21 - 07 - 2021
100%

Chiều ngày 15/7, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thôn đã tích cực trong tổ chức, triển khai xây dựng kế hoạch và phương án tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện,  nhất là sự nỗ lực của các xã. Tuy nhiên kết quả thực hiện so với yêu cầu tiến độ chưa đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là ở một số dự án trọng điểm của huyện như: Dự án chăn nuôi của tập đoàn Xuân Thiện, Dự án cải thiện hạ tầng đô thị huyện … một số phòng, ban, đơn vị chưa chủ động động, bám sát nhiệm vụ và tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo để kịp thời xử lý.

Tổng số dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đến ngày 15/7 là 72 dự án, trong đó 50 dự án mặt bằng quy hoạch khu dân cư, (36 dự án phải GPMB); Dự án Nhà nước thu hồi đất phải phải GPMB là 9 dự án; dự án đo đạc kiểm kê giải phóng mặt bằng là 25 dự án trong đó 13 Dự án Nhà nước thu hồi đất đất và 12 dự án nhà thầu tự thỏa thuận với diện tích 445,31ha/549,39 ha, đạt 81,05%; diện tích đã hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng là 437,49ha/ 549,39ha, đạt 79,63%; diện tích đã hoàn thành chi trả giải phóng mặt bằng là 226,03ha/549,39 ha, đạt 41,14%. Số dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng là 10 dự án với tổng diện tích 101,48ha.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo GPMB huyện Lê Văn Tuấn đã nghi nhận, biểu dương một số địa phương, các cá nhân đã hoàn thành tốt công tác GPMB ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách. Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng từ huyện đến xã tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; UBMD huyện rà soát lại các dự án phải GPMB giao nhiệm vụ cụ thể để cho các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách, đôn đốc các phòng chuyên môn để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện hỗ trợ làm lại trích lục cho các gia đình hiến đất cho các dự án. Hội đồng GPMBphối hợp với các đơn vị liên quan đo đạc, lấy số liệu chính xác theo thực tế. Tất cả các ý kiến của người dân phải được tiếp thu giải quyết nhanh chóng không quá 3 ngày; tất cả các tuyến đường dân sinh thuộc diện phải giải phóng phải được hoàn trả cho nhân dân; tổ công tác phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bộ, hồi toàn bộ những diện tích nhỏ lẻ mà nhân dân không thể sản xuất.

<

Tin mới nhất

Làng Đội 1 xã Kiên Thọ nỗ lực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu(28/07/2021 9:40 SA)

Hội nghị công tácGPMB các dự án trên địa bàn huyện(21/07/2021 10:16 SA)

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung bảo đảm việc làm thường xuyên cho 40 lao động(15/07/2021 3:53 CH)

Hội nghị trực tuyến nghe dự thảo quy hoạch trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.(10/07/2021 10:59 SA)

Huyện Ngọc Lặc tích tụ, tập trung được 304,6 ha đất để phát triển công nghiệp quy mô lớn, công...(02/07/2021 6:59 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo,...(28/06/2021 5:46 CH)

Huyện Ngọc Lặc tích tụ, tập trung đất đai(24/06/2021 2:27 CH)

°