Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng cây Gai xanh

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
100%

Thực hiện chủ trương về việc phát triển vùng nguyên liệu cây Gai xanh trên địa bàn tỉnh, huyện Ngọc Lặc đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, đưa cây Gai xanh thay thế một số cây trồng kém hiệu quả, bước đầu đã mang lại giá trị nhiều mặt cho người sản xuất, hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều cây trồng khác trên cùng loại đất; tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ; từng bước hình thành phương thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Tính đến ngày 15/9/2022, huyện Ngọc Lặc trồng trồng mới và lưu gốc được 23,6ha, trong đó trồng mới 13,8ha, tập trung tại các xã Lộc Thịnh (10ha), Cao Ngọc (2ha), Đồng Thịnh (1ha), việc mở rộng diện tích trồng Gai xanh tại các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân cơ bản vì đây là cây trồng mới, tâm lý người dân còn e ngại khi chuyển đổi. Trong khi, một số diện tích gai đã trồng từ trước đó chưa được chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất không như kỳ vọng.

Để đạt kế hoạch đề ra trong năm 2022 (trồng mới 100 ha), thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các các xã đẩy nhanh tiến độ trồng vụ thu, yêu cầu các địa phương có diện tích mà người dân đã đăng ký trồng cây Gai xanh vụ thu, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức giải phóng đất, liên hệ với Công ty CP Nông nghiệp An Phước ký hợp đồng sản xuất nguyên liệu, cung ứng giống vật tư và tiến hành trồng mới. Tiếp tục rà soát quỹ đất, bổ sung vào kế hoạch trồng gai để đảm bảo hoàn thành mục tiêu diện tích được giao. Tập trung chuyển đổi vào những diện tích trồng cây hàng năm, cây lâu năm đến kỳ thu hoạch hoặc cho hiệu quả kinh tế thấp. Chủ động phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trồng mới, cung cấp giống kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp kỹ thuật để phục vụ trồng cây Gai xanh nguyên liệu. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển cây Gai xanh nguyên liệu theo Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây Gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023. Đấu mối liên hệ với các công ty sản xuất, cung ứng phân bón xây dựng chính sách trả chậm cho người trồng gai nhằm giảm áp lực đầu tư ban đầu, khuyến khích phát triển cây gai xanh nguyên liệu, phấn đấu đến năm 2025 đạt 367 ha trở lên.

<

Tin mới nhất

Xã Nguyệt Ấn phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022(29/11/2022 10:32 SA)

Kết quả triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động(29/11/2022 10:19 SA)

Hội nghị UBND huyện Đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm...(20/11/2022 10:43 SA)

Nông dân Phùng Minh tích cực chăm sóc cây vụ Đông 2022- 2023(08/11/2022 9:35 SA)

Ngọc Lặc: Tham gia 2 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh...(08/11/2022 9:29 SA)

Hiệu quả từ những nỗ lực giảm nghèo ở xã Mỹ Tân(08/11/2022 9:14 SA)

Huyện Ngọc Lặc tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng cây Gai xanh (08/11/2022 8:59 SA)

Gương hộ nghèo vượt khó thoát nghèo bền vững(08/11/2022 8:55 SA)

°