Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
1102 người đang online

Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 111-QĐ/HU ngày 04/02/2021 của BanThường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy; Thông báo số 314-TB/VPHU ngày 22/12/2022 của Văn phòng Huyện ủy Ngọc Lặc về Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023. UBND huyện phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023 như sau: Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới đây...

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024(01/01/2024 8:41 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực và đại biểu HĐND huyện, khóa XX(01/01/2024 8:39 SA)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024(01/01/2024 8:36 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(26/12/2022 4:08 CH)

Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư...(26/12/2022 4:04 CH)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2023(26/12/2022 4:00 CH)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(26/12/2022 3:54 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2022(01/01/2022 10:05 SA)

°