Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3055 người đang online

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc Lặc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết số 689/NQ-HĐND ngày 03/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 738/HĐND-TT ngày 19/12/2022 của HĐND tỉnh về việc thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVIIII. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc Lặc thống nhất phân công lịch tiếp công dân năm 2023 của các đại biểu theo lịch như sau: Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới đây...

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(26/12/2022 4:08 CH)

Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư...(26/12/2022 4:04 CH)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2023(26/12/2022 4:00 CH)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(26/12/2022 3:54 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2022(01/01/2022 10:05 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(20/12/2021 10:18 SA)

Thông báo phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện...(17/12/2021 10:12 SA)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc năm 2021(06/01/2021 10:28 SA)

°