Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3545 người đang online

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc năm 2021

Đăng ngày 06 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Quy định số 11 -Qđi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc năm 2021 như sau: (Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới đây....)

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(26/12/2022 4:08 CH)

Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư...(26/12/2022 4:04 CH)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2023(26/12/2022 4:00 CH)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(26/12/2022 3:54 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc năm 2022(01/01/2022 10:05 SA)

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, huyện Ngọc...(20/12/2021 10:18 SA)

Thông báo phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện...(17/12/2021 10:12 SA)

Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc năm 2021(06/01/2021 10:28 SA)

°