Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
1450 người đang online

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2023

Đăng ngày 14 - 06 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 1984/UBND-THKH ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc; Phương án số 10/PA-UBND ngày 08/6/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023. UBND huyện Ngọc Lặc thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 như sau:

1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển dụng: 110 người.

2. Vị trí việc làm

- Giáo viên mầm non: 50 chỉ tiêu giáo viên mầm non;

- Giáo viên tiểu học: 60 chỉ tiêu giáo viên tiểu học, bao gồm:

+ Giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 45 chỉ tiêu;

+ Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu;

+ Giáo viên tiểu học dạy Tin học: 05 chỉ tiêu.

3. Thẩm quyền tuyển dụng: UBND huyện Ngọc Lặc.

4.  Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển

5.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm:

- Đối với giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Đối với giáo viên tiểu học:  Đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với tiểu học. Cụ thể:

+ Giáo viên Văn hóa: yêu cầu có bằng cử nhân đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học.

+ Giáo viên Tiếng Anh: yêu cầu có bằng cử nhân đại học trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, và hướng dẫn tại công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên Tin học: có bằng cử nhân đại học trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tin học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học, công nghệ thông tin và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, và hướng dẫn tại công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

  Thực hiện việc xét tuyển theo kết quả điểm từ cao xuống thấp đối với thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên (tính cả điểm ưu tiên) trong phạm vi của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

+ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

+ 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại người nhận.

+ Bản cam kết thời gian công tác tối thiểu 05 năm (60 tháng) nếu trúng tuyển đối với tất cả các vị trí đăng ký tuyển dụng.

Lưu ý: Người dự tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm nhận hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu chính.

8. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

9. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2023 (trong giờ hành chính ngày làm việc).

10. Địa điểm nhận hồ sơ

 Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc; địa chỉ: Phố Lê Hoàn, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại liên hệ: 0911930707 (ông Nguyễn Thanh Tùng - Viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo).

11. Thời gian phỏng vấn xét tuyển

Hội đồng tuyển dụng sẽ có Thông báo cụ thể sau.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Thanh Hóa, Cổng Thông tin Điện tử huyện Ngọc Lặc; Trung tâm VHTT-TT&DL huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn thông tin rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện Ngọc Lặc./.

<

Tin mới nhất

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể...(13/10/2023 11:52 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý...(28/09/2023 8:04 SA)

Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm...(21/09/2023 3:30 CH)

Hướng dẫn cách thức thực hiện bài phỏng vấn, danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn xét tuyển vòng...(13/09/2023 5:01 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...(08/09/2023 11:21 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo...(29/08/2023 5:17 CH)

Hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 trong kỳ...(17/08/2023 7:33 SA)

Thông báo Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng...(15/08/2023 3:28 CH)

°