Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3164 người đang online

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

Đăng ngày 02 - 06 - 2023
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc chuyển tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính chuyển đến các vị đại biểu các tài liệu sau:

1. Dự kiến chương trì kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX; chi tiết đính kèm file sau: 

1. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX.PDF

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023; chi tiết đính kèm file sau:

2. Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023.PDF

3. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX; chi tiết đính kèm file sau:

3. BC ket qua giai quyet cac y kien, kien nghi cua cu tri (bản word).doc

3. BC-ket-qua-giai-quyet-cac-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri.pdf

<

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX(13/11/2023 3:16 CH)

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX(02/06/2023 2:35 CH)

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện...(21/11/2022 9:13 SA)

°