Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
328 người đã bình chọn
1624 người đang online

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, 74 năm xây dựng và phát triển

Đăng ngày 28 - 08 - 2023
100%

Ngày 27-8-1949, tại Chòm Mặn, xã Phúc Thành, nay là xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc), Chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc được thành lập. Trải qua 74 năm xây dựng và phát triển, từ 9 đảng viên ban đầu, đến nay, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc có 48 tổ chức cơ sở đảng; 400 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 213 Chi bộ thôn, làng, khu phố, với 6.975 Đảng viên.

Ở bất kỳ thời điểm nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn phát huy, kế thừa truyền thống các thế hệ đi trước, có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trải qua 74 năm xây dựng và phát triển, được rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc luôn xác định nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là theo chốt, đặc biệt quan tâm, củng cố xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn xác định rõ phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng, lợi thế; truyền thống lao động sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả đưa kinh tế của huyện phát triển.

Suốt chặng đường 74 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, Nhân dân các dân tộc Ngọc Lặc luôn đoàn kết, đồng lòng theo Đảng, tập trung phát triển kinh tế. Đảng bộ huyện lãnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương khai thác tốt tiềm năng lợi thế từng vùng đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng đưa giống mới năng suất, chất lượng cao vào canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, sản lượng. Duy trì, phát triển đàn gia súc gia cầm; chủ động phòng, chống dịch bệnh; Cơ cấu cây trồng chuyển đổi theo hướng tăng diện tích các giống cây trồng có giá trị cao hơn.     

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 74 năm qua, trong giai đoạn phát triển mới, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc quyết tâm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đã được xác định đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ là quan trọng. Xây dựng văn hóa, con người Ngọc Lặc là nền tảng, là mục tiêu, động lực để phát triển. Đẩy mạnh phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhìn vào những trang sử đã qua, mỗi người dân huyện Ngọc Lặc rất tự hào và tin tưởng vững chắc rằng với truyền thống anh hùng, vẻ vang; sự thống nhất cao, quyết tâm lớn; vận dụng linh hoạt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; khơi dậy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tiếp tục lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tích cực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu chung của huyện trong giai đoạn 2023- 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025, đó là hoàn thành các tiêu chí về đích huyện NTM vào năm 2025.

<

Tin mới nhất

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2023(29/09/2023 4:10 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tháng 9(29/09/2023 4:03 CH)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Ngọc Lặc(28/09/2023 4:21 CH)

Thường trực Huyện ủy tổ chức họp giao ban các Ban, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, TTCT huyện(28/09/2023 4:12 CH)

Huyện uỷ Ngọc Lặc giao ban với lãnh đạo UBMTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện về...(25/09/2023 10:59 SA)

Ngọc Lặc: 9 tháng đầu năm kết nạp được 188 Đảng viên mới(19/09/2023 2:41 CH)

Huyện Ngọc Lặc học tập, nghiên cứu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban...(14/09/2023 9:45 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở...(31/08/2023 3:46 CH)

°