Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
1253 người đang online

Hội nghị giao ban với các Ban, UBKT, Văn phòng Huyện uỷ

Đăng ngày 02 - 04 - 2024
100%

Chiều ngày 29/03/2024, Huyện uỷ Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, UBKT, Văn phòng Huyện uỷ về nhiệm vụ quý I; Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Trong quý I, các Ban của Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện uỷ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Ban Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho BTV Huyện uỷ làm tốt việc nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và nhân dân, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; theo dõi, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Ngoài ra, công tác khoa giáo, lí luận chính trị, lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; Ban Tổ chức Huyện uỷ đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị Quyết, chỉ thị, kết luận… về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác cán bộ; Công tác phát triển Đảng và những nhiệm vụ chuyên môn khác; Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo  cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2024; Ban Dân vận Huyện uỷ, đã tham mưu cho BTV Huyện ủy tập trung, chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị Quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận năm 2024; việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2024; chỉ đạo thực hiện các Phong trào “Dân vận khéo”; xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024 trên địa bàn huyện tại 100% xã thị trấn với những cách làm thiết thực hiệu quả. Văn phòng Huyện ủy, với chức năng của mình đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp cho cấp ủy, trong việc xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; bên cạnh đó văn phòng huyện ủy, đã làm tốt việc phối hợp với các ban, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành tham mưu cho cấp ủy, ban hành các quy định, quyết định, kế hoạch, chương trình để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu lãnh đạo các Ban, Uỷ Ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện uỷ cũng đã thảo luận với nhiều nội dung trong thực hiện nhiệm vụ quý I, bên cạnh đó các đại biểu cũng đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân hạn chế và đưa ra các giải pháp nhiệm vụ quý II năm 2024.

Phát biểu kết luận đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định trong quý I năm 2024 các Ban, Uỷ Ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện uỷ đã triển khai nhiệm vụ đồng bộ hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các Ban, Uỷ Ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện uỷ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Ban Tuyên giáo phối hợp tham mưu để thực hiện kế hoạch tổ chức 75 năm thành lập Chi bộ Bắc Sơn. Kế hoạch tổng kết Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang. Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết quý I ban chỉ đạo 35, tập huấn ban chỉ đạo ban chỉ đạo 35. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị báo cáo và hồ sơ cho công tác giám sát đủ, đúng theo yêu cầu kịp thời báo cáo thường trực những nội dung phát sinh. Tham mưu và rà soát báo cáo quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025, chuẩn bị quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 xong trước tháng 4. Tham mưu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng quy chế làm việc mẫu cho các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan. Kế hoạch sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Ủy Ban Kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Quy chế, quy định về cán bộ. Tiếp nhận và kịp thời tham mưu xử lý các kiến nghị, đơn thư. Đôn đốc việc kiểm tra xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm quy chế đặc biệt là đảng viên vi phạm nồng độ cồn. Tham mưu chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định 875 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp tập huấn thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận chính quyền. Tổng hợp kết quả hội nghị giao ban cụm những kiến nghị và đề suất. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả trồng hàng rào xanh trước 15/4. Tham mưu chỉ đạo đại hội mặt trận tổ quốc huyện. Văn phòng Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu văn bản phục vụ cấp ủy xây dựng ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Duy trì công tác văn thư, liên lạc; tiếp nhận, chuyển văn bản, tài liệu đảm bảo kịp thời và 1 số nhiệm vụ quan trọng khác.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Vân Am: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ(10/04/2024 10:45 SA)

HĐND xã Vân Am khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề)(10/04/2024 10:41 SA)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về công tác cán bộ(10/04/2024 10:29 SA)

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Tân tổ chức kỳ họp chuyên đề(10/04/2024 10:24 SA)

BCĐ 35 huyện Ngọc Lặc giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng(07/04/2024 9:13 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 37(06/04/2024 9:10 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc công bố quyết định công tác cán bộ(04/04/2024 9:43 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Nghiên cứu, học tập, các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Ban...(04/04/2024 8:53 SA)

°