Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Trưng cầu ý kiến nhân dân

Hạn lấy ý kiến:30/08/2019

Nội dung văn bản

Tuyên truyền, trưng cầu ý kiến nhân dân đối với các mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°