Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

 

 ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

244/BBT-VP

Hạn lấy ý kiến:30/11/2015

Nội dung văn bản

Xin ý kiến các Tổ chức, cá nhân về hình thức và nội dung trang Web huyện Ngọc Lặc, địa chỉ http//ngoclac.thanhhoa.gov.vn/

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°