Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Địa điểm

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hoặc dự

Chuẩn bị nội dung

Thứ 2

05/12

Cả ngày

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TU Đảng khóa XIII.

Phòng họp số 01, tầng 3, UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thứ 3

06/12

Cả ngày

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TU Đảng khóa XIII.

Phòng họp số 01, tầng 3, UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Chiều

(16h30’) Giao ban Thường trực Huyện ủy.

HT tầng 2, Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

 

Tối

(20h00’) Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cơ quan UBND huyện.

Phòng họp số 01, tầng 3, UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Ngọc Sơn

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Thứ 4

07/12

Sáng

(08h00’) Tham dự Hội nghị đánh giá công tác xây dựng và duy trì các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm năm 2022.

HT Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Ngọc Sơn

Phòng KT&HT

(07h30’) Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023.

Phòng họp số 02, tầng 3, UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đặng Văn Quang

Phòng NN&PTNT

Chiều

(14h00’) Hội nghị giao ban cụm XDCS và thực hiện QCDC năm 2022 (Cụm 5)

HT Trường THPT Lê Lai

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hà Ngọc Sơn

 

Thứ 5

08/12

Sáng

(08h00’) Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 50.

Phòng họp số 01, tầng 3, UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Chiều

Chủ tịch các phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

UBND huyện

 

 

Thứ 6,

Thứ 7,

Chủ nhật

09, 10,

11/12

Cả ngày

Tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trung tâm

HN 25B

Chủ tịch UBND huyện