Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 29/UBND-NN&PTNT
Ngày ban hành 08/01/2019
Trích yếu V/v Đồng ý cho công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND huyện Ngọc Lặc
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°